Slovníček pojmů

FX pojmy
Ukázat odpověď

Broker - společnost poskytující služby související s obchodováním na finančních trzích pro své klienty. Jejím úkolem je zasílání obchodních příkazů zadaných ze strany klientů k exekuci do trhu.

Slippage - skluz v plnění obchodních příkazů. Vyjadřuje rozdíl mezi požadovanou cenou ze strany obchodníka a cenou, za kterou je příkaz exekuován v trhu (při tržní exekuci se jedná o v daný moment nejlepší dostupnou cenu na trhu). Může nabývat jak záporných, tak i kladných hodnot.

Lot - základní obchodní jednotka. U měnových párů se jedná o 100 000 kusů základní měny. U instrumentů typu CFD se velikost lotu odvíjí od nastaveného počtu kontraktů, které lot obsahuje, a liší se vždy dle nastavení každého z instrumentů.

CFD - “contract for difference”. Obchodní instrument, jehož hodnota je odvozena od podkladového aktiva, kterým může být například akciový index nebo kontrakt typu futures. Vypořádání tohoto typu instrumentu probíhá vždy finančně a klient tak prostřednictvím CFD spekuluje na budoucí rozdíl cen podkladového aktiva, přičemž se nestává vlastníkem podkladového aktiva.


Měnový pár - jedná se o obchodní instrument, který vyjadřuje kurz mezi dvěma měnami. První měna v páru je měna základní (base currency) a měna druhá je nazývána jako měna kótovací (quote currency). Kurz poté udává, kolik jednotek kótovací měny si může klient koupit za jednu jednotku měny základní.

Finanční páka - mechanismus, pomocí kterého lze s menším množstvím volného kapitálu obchodovat větší objemy, k jejichž pokrytí by volný kapitál bez aplikované finanční páky nedostačoval. Například při velikosti finanční páky 1:100 a obchodování objemu 1 lotu měnového páru EURUSD bude klient nucen mít na svém obchodním účtu volný kapitál o minimálním množství 1 000 EUR. Pokud by nebyla finanční páka aplikována, klient by musel disponovat na svém účtu kapitálem ve výši 100 000 EUR, aby pokryl celkový obchodní objem.

Margin - maržový požadavek. Jedná se o volný kapitál, kterým musí klient disponovat na svém obchodním účtu, aby mu bylo umožněno otevřít konkrétní obchodní pozici. Velikost požadované marže souvisí u měnových párů s velikostí aplikované finanční páky. U CFD instrumentů jsou maržové požadavky přímo implementovány a neodvíjí se tak od velikosti aplikované finanční páky.


Margin-call - funkce (výzva), upozorňující klienta na skutečnost, že velikost Majetku na jeho obchodním účtu klesla na hodnotu požadované marže. Při dosažení úrovně Margin call není klientovi umožněno otevírat dodatečné obchodní pozice, které by zvýšily jeho tržní expozici. Pro zvýšení volné marže a uvolnění finančních prostředků je tak nutné provést uzavření některé z obchodních pozic, popř. vložení dodatečných finančních prostředků na obchodní účet.
 

Stop-out - ochranný příkaz, který se aktivuje v okamžiku, kdy klientův Majetek na obchodním účtu klesne na polovinu požadované marže. V takovémto případě začne docházet k postupnému uzavírání obchodních pozic od nejztrátovější, dokud nedojde k uvolnění finančních prostředků a majetek na účtu se nebude nacházet nad hranicí 50% požadované marže.

MARKET BUY/SELL - jedná se o typ obchodního příkazu, který je exekuován za co nejlepší aktuálně dostupnou tržní cenu. Při exekuci tohoto typu příkazu může dojít ke skluzu (slippage).


BUY/SELL STOP - čekající obchodní příkaz umožňující provést nákup/prodej za vyšší/nižší cenu, než je aktuální dostupná cena na trhu. Po aktivaci je tento příkaz exekuován jako příkaz typu MARKET.


BUY/SELL LIMIT - čekající obchodní příkaz umožňující provést nákup/prodej za nižší/vyšší cenu, než je aktuální dostupná cena na trhu. Po aktivaci je tento příkaz exekuován jako příkaz typu MARKET.

Stop-loss, SL - ochranný příkaz sloužící k výstupu ze ztrátové pozice na předem definované úrovni. Po aktivaci je tento příkaz exekuován jako příkaz typu MARKET.

Take-profit, TP - příkaz sloužící k výstupu ze ziskové pozice a uzavření zisku na předem definované úrovni. Po aktivaci je tento příkaz exekuován jako příkaz typu MARKET.


AOS, EA - automatický obchodní systém, ang. Expert Advisor.

AML politika - anti-money laundering. Anglická zkratka pro český termín - Politika proti praní špinavých peněz.

Hedging - technika, při které jsou otevírány obchodní pozice na stejném instrumentu v opačných směrech za účelem snížení nebo anulace (dojde k netování pozic) požadované marže a zajištění stávající tržní expozice. Například pokud bude otevřena obchodní pozice EURUSD 1 lot BUY, tak při otevření obchodní pozice EURUSD 1 lot SELL dojde k vynulování požadované marže a zisk z těchto otevřených pozic bude fluktuovat pouze v rámci měnící se velikosti spreadu tohoto instrumentu.

ASK - tržní nabídková cena, za kterou jsou exekuovány nákupní pozice a uzavírány pozice prodejní. Je vyšší než cena BID.

BID - tržní poptávková cena, za kterou jsou exekuovány prodejní pozice a uzavírány pozice nákupní. Je nižší než cena ASK a na základě této ceny je také vykreslován graf v MT4. 


Spread - cenové rozpětí mezi cenami ASK a BID.
 

Tick - označení pro nejmenší možný pohyb ceny.

Bod, point - cenové vyjádření měnových párů na základě posledního desetinného místa kótované ceny. Pokud se cena měnového páru EURUSD změní z 1.17455 na 1.17456, změnila se cena právě o jeden bod. Stejně tak pokud se cena USDJPY změní ze 110.124 na 110.123, proběhla změna také o jeden bod.

Pip - cenové vyjádření měnových párů na základě předposledního desetinného místa kótované ceny. Pokud se cena měnového páru EURUSD změní z 1.17455 na 1.17465, změnila se cena právě o jeden pip. Stejně tak pokud se cena USDJPY změní ze 110.124 na 110.114, proběhla změna také o jeden pip. Jeden pip odpovídá u měnových párů 10 bodům.

CapitalGuard - ochranná funkce, která omezuje riziko  investičních Strategií poskytovaných Purple Trading a která tím zároveň stanovuje maximální možnou procentuální ztrátu na klientských účtech připojených k této Strategii.

Rezistence - v grafu viditelná cenová hranice “odporu”. Vzniká v místech, kde převládá nabídka nad poptávkou, přičemž cena nepřesáhne tuto úroveň a opakovaně se od této cenové úrovně odráží.

Support - v grafu viditelná cenová hranice “podpory”. Vzniká v místech, kde převládá poptávka nad nabídkou, přičemž cena neklesne pod tuto úroveň a opakovaně se od této cenové úrovně odráží.

Swap - poplatek účtovaný za držení obchodní pozice přes noc, je udáván v bodech nebo procentech a je přímo úměrný velikosti obchodní pozice. Upozorňujeme, že Swap se každou středu účtuje 3x, kdy zahrnuje i víkendové swapy.

Scalping - typ obchodních strategií, ve kterých je využíváno minimálních tržních pohybů k dosažení zisku při vyšší frekvenci realizovaných obchodů.

Exekuční čas - doba mezi zadáním příkazu na straně obchodníka a jeho vyplněním v trhu. Udává se v milisekundách.

Likvidita - schopnost brokera vyplnit klientův příkaz v trhu za klientem požadovanou cenu a v požadovaném množství.

Poskytovatel likvidity - ang. liquidity provider. Subjekt poskytující brokerské společnosti likviditu.

Gap - rozdíl mezi uzavírací cenou předchozí a otevírací cenou aktuální svíce.

Souhlas s používáním cookies: Používáním webových stránek Purple Trading vyjadřujete souhlas k používání cookies v souladu se pravidlem o cookies. Upozornění na rizika: Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Prosíme, přečtěte si kompletní Varování a upozorňování na rizika.