ETF Portfolia

Co jsou ETF portfolia?
Ukázat odpověď

ETF portfolia jsou pasivním investičním nástrojem, který umožňuje investorům investovat do indexových fondů. Základní princip je, že ETF kopírují vybraný index nebo sektor indexů a tyto kopíruje na investorův účet. Po splnění několika podmínek ETF investoři mohou v PurpleZone vidět seznam dostupných portfolií, ke kterým se můžou připojit. Když se připojí, není možné zasahovat do obchodování, ale je možné kdykoliv požádat o odpojení.


 
Jaké náležitosti musím splnit pro využívání služeb ETF portfolií?
Ukázat odpověď
ETF portfolia jsou regulovanou investiční službou, a tím pádem ji bohužel nemůžeme nabídnout všem. Možnost připojit se k ETF portfoliu je nabízená jenom klientům, kterých investiční profil je vyhodnocen jako způsobilý a přiměřený pro ETF investování na základě odpovědí v investičním dotazníku.
Tento dotazník je součástí registračního formuláře a jeho data mohou být aktualizována PurpleZone.
Jak můžu aktualizovat odpovědi v mém investičním profilu?
Ukázat odpověď
Váš investiční profil může být znovu vyhodnocen, a to na základě nového vyplnění investičního dotazníku v PurpleZone. Po přihlášení klikněte na ikonu siluety v pravém horním rohu, poté vyberte možnost “Můj profil” a dále “Investiční profil”. Data v investičním dotazníku lze aktualizovat znovu nejdříve 7 dní po vyplnění předchozího dotazníku. Vyhodnocení nového dotazníku vám zašleme e-mailem. V případě častějších úprav ekonomických dat či větších rozdílů v odpovědích není vyloučeno, že budeme vyžadovat objasnění, příp. doložení provedených změn relevantními dokumenty.
Co je to investiční dotazník?
Ukázat odpověď
Investiční dotazník je nástroj, který slouží k ochraně klienta a jeho kapitálu před investicí, které nerozumí a mohla by ho poškodit. Tento dotazník, jež je součástí registračního formuláře, zkoumá klientovy investiční zkušenosti, jeho finanční situaci a investiční záměr. Na základě odpovědí na pečlivě formulované otázky v investičním dotazníku je každému klientovi přidělen jeho investiční profil, se kterým se úzce pojí nabízené služby, jako je např. nabídka investičních strategií k připojení. Klientům doporučujeme vyplňovat dotazník pečlivě a na základě skutečnosti. Výsledek je vždy klientovi zaslán e-mailem. Povinnost vyplňovat investiční dotazník při registraci klienta je definována zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a je v něm zakotvena díky jednotné evropské směrnici MiFID.
Kde můžu najít aktuálně dostupná ETF portfolia?
Ukázat odpověď
Seznam aktuálně dostupných portfolií najdete v PurpleZone v záložce “ETF portfolia” v pravém horním rohu. Zda se k ETF portfoliím můžete připojit, závisí na vašem investičním profilu, který je vyhodnoceno na základě investičního dotazníku, který jste vyplňovali při registraci, nebo po jejím přehodnocení v PurpleZone. 
Jak můžu připojit svůj obchodní účet k ETF portfoliu?
Ukázat odpověď

Připojení k ETF portfoliu je možné zadat prostřednictvím PurpleZone. Tato portfolia si můžete filtrovat pod záložkou “ETF portfolia” vpravo nahoře. Po kliknutí na portfolio se vám zobrazí detailní informace.

Nachází se tam také možnost “Připojit k Portfoliu”. Po schválení se vám vytvoří nový obchodní účet, který bude připojen k portfoliu hned, jak na tento účet vložíte alespoň příslušnou minimální částku (500 CZK). Nejdříve je potřeba si vybrat portfolio, až následně se vkládají prostředky. O každém jednotlivém kroku vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu. Samotný proces netrvá déle než jeden pracovní den.

Jak můžu sledovat výkonnost mého ETF investičního účtu?
Ukázat odpověď
Všechny otevřené pozice stejně jako výkonnost portfolia můžete sledovat v PurpleZone. PurpleZone je synchronizována s obchodní platformou MT4, aby mohla přesně zobrazit váš zisk, a to vč. čistého zisku po odečtení veškerých případných poplatků.
Jak můžu odpojit svůj účet od ETF portfolia?
Ukázat odpověď
O odpojení od ETF portfolia může být požádáno prostřednictvím PurpleZone, když si vyberete možnost “Odpojit od ETF portfolia” Garantujeme odpojení do 30 pracovních dní. Když bude hotovo, o výsledku vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu. Pokud chcete celý proces urychlit, můžete e-mailem zažádat o urgentní odpojení. Za urgentní odpojení do 4 pracovních dní se ale platí poplatek 15 EUR za odpojené portfolio.
Kdy budu mít zisk z ETF portfolia k dispozici?
Ukázat odpověď
Jakmile bude váš investiční účet odpojený,  o čemž vás budeme informovat e-mailem, budete moci požádat o výběr prostředků. Odpojení od ETF portfolia je zpracováno nejpozději do 30 pracovních dní. Expresní odpojení trvá max. 4 pracovní dny.
Platí se nějaký poplatek za připojení k ETF portfoliu?
Ukázat odpověď

Každé ETF portfolio má nastavenou sadu podmínek. Podmínky vztahující se ke každému portfoliu lze nalézt v PurpleZone. Můžeme (ale nemusíme) účtovat některé z těchto typů poplatků:  

Poplatek za správu kapitálu = měsíční podíl ze zůstatku. Je vyjádřen v procentech za kalendářní rok, tedy 1/12 tohoto poplatku je účtována každý měsíc. 

Poplatek ze vkladu = fixní procentní částka z každého investorova vkladu
Nabízíte poradenství ohledně výběru ETF Portfolia?
Ukázat odpověď
Pro poskytování investičních doporučení nevlastníme licenci, proto vám s výběrem ETF portfolia bohužel poradit nemůžeme a rozhodnutí je tedy vždy pouze na vás. V PurpleZone se však transparentně snažíme poskytnout k portfoliím co nejvíce informací. U každého portfolia najdete graf, složení portfolia a poplatkovou strukturu.
Proč se můžu v PurpleZone připojit jen k některým vybraným ETF portfoliím?
Ukázat odpověď
Každé ETF portfolio má udělenou míru rizikovosti, tzv. Risk profil (nízký, střední, vysoký). Stejně tak je definován risk profil každého klienta, a to na základě vyhodnocení investičního dotazníku. V případě, že risk profil ETF portfolia převýší risk profil klienta, nemůžeme takové ETF portfolio klientovi nabídnout k připojení, protože je pro něj příliš rizikové.
Mohu se připojit k více ETF portfoliím najednou?
Ukázat odpověď
Ano, připojení není omezeno počtem. Na základě připojení ke každému ETF portfoliu vám vytvoříme vždy nový obchodní účet, abyste mohli výsledky obchodování jednotlivých portfolií přehledně sledovat v PurpleZone. O všech krocích Vás vždy informujeme e-mailem.
Je zisk z ETF portfolií garantován?
Ukázat odpověď
Purple Trading z pozice poskytovatele investičního řešení negarantuje jakékoli zisky z finančních trhů a stejně tak nerefunduje případné ztráty. Prosím, berte na vědomí, že existuje šance, že utrpíte ztrátu části nebo celé výchozí investice, a proto není vhodné investovat prostředky, které si nemůžete dovolit ztratit. Měl/a byste si být vědom/a všech rizik spojených s obchodováním na devizovém trhu a v případě jakýchkoliv pochybností vyhledat radu od nezávislého finančního poradce.
Souhlas s používáním cookies: Používáním webových stránek Purple Trading vyjadřujete souhlas k používání cookies v souladu se pravidlem o cookies. Upozornění na rizika: Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Prosíme, přečtěte si kompletní Varování a upozorňování na rizika.