Market Scanner – Vysvětlení funkcí

Pokud máte Market Scanner nainstalovaný do vaší platformy MetaTrader, můžeme se nyní podívat na hlavní charakteristiky a funkčnosti tohoto nástroje.  V části o instalaci Market Scanneru jsme uvedli, že kompletní nástroj se skládá ze tří oken, která se objeví v okně grafu v MetaTraderu:  
 

Přehledu signálů,  Pattern Details a Autochartist Risk Calculator


Pokud je v grafu zatím nevidíte, podívejte se v MetaTraderu do vašeho Navigátora  (nabídka View a pak Navigator), kde byste v části Expert Advisors měli mít odkaz na Autocharist a v části Indicators by pak měl být Autochartist Risk Calculator.  Přetažením z Navigátora je dostanete do grafu, kde byste pak měli mít tři okna podobně jako je to vidět na obrázku č. 1.  Okna můžete mít rozmístěna trochu jinak, protože je lze přesouvat tak, že kliknete na horní část okna a pak si jednotlivá okna přetáhnete do libovolného prostoru.
 
Obrázek č. 1:  Rozmístění oken Market Scanneru v platformě MetaTrader


Market Scanner – Přehled signálů

V prvním řádku nahoře především vidíme filtr Minimum probability (obrázek č. 2).  Když tento filtr rozbalíme, tak uvidíme nabídku možností, pro výběr minimální pravděpodobnosti.  Tato funkce nám pak vyfiltruje jen ty signály, u kterých bude pravděpodobnost úspěchu vyšší než je námi zvolená minimální požadovaná pravděpodobnost.  Připomínáme, že toto je prémiová funkce a k dispozici bude pouze těm uživatelům, kteří mají na účtě finanční prostředky v ekvivalentu alespoň 1000 EUR.  
 
Obrázek č. 2:  Nabídka Minimum probability

Další funkčností je nabídka Settings (ikonka ozubeného kolečka), viz obrázek č. 3.  Kliknutím na ikonku se vám otevře nabídka, kde si můžete nastavit, zda chcete do vašeho emailu dostávat report s jednotlivými signály.  Můžete si zvolit, za jakou seanci chcete report dostávat, tedy jestli za asijskou, evropskou nebo americkou.  Můžete si také zvolit, jestli chcete všechny tři reporty nebo jen jeden z nich.  Tento email s reportem pak najdete v záložce hromadná pošta.  
 
Obrázek č. 3: Settings s nastavením pro odběr reportů

Kliknutím na další ikonku (globus) se vám otevře okno, ve kterém uvidíte odkaz na přístup k webové aplikaci Autochartist viz obrázek č. 4.
 
Obrázek č. 4: Odkaz na webovou aplikaci Autochartist

Tento odkaz si zkopírujte do vašeho internetového prohlížeče a otevře se vám webová aplikace Autochartist.  Webová aplikace poskytuje stejné funkčnosti jako Market Scanner a kromě toho další funkčnosti, jako je nastavení k zasílání dalších reportů do vašeho emailu nebo podrobná informace o volatilitě jednotlivých instrumentů a to dokonce podle jednotlivých obchodních hodin a dnů (obrázek č. 5) Pokud si nevíte rady, kam umístit stop loss, informace o volatilitě bude pro vás velmi podstatná.  

O webové aplikaci Autochartist si můžete přečíst detailnější článek zde
 
Obrázek č. 5:  Analýza volatility ve webové aplikaci Autochartist

Poslední ikonkou, která je v prvním řádku Přehledu signálů je filtr (obrázek č. 6).  Když na tuto ikonku kliknete, uvidíte okno, ve kterém si můžete zaškrnout, které signály budete chtít sledovat a na jakých časových rámcích.  Pokud budete provádět změny, nezapomeňte kliknout na tlačítko Save, aby se vám změny uložily.  
 
Obrázek č. 6:  Nabídka Filters s výběrem signálů

Dále v okně přehledu  signálů můžeme vidět seznam jednotlivých instrument, u kterých je tlačítko View.  Když na toto tlačítko kliknete, okno grafu v MetaTraderu se aktualizuje a nastaví se vám do grafu vámi zvolený instrument s uvedeným časovým rámcem a zároveň se zakresleným signálem.  

Všimněte si, že u některých instrumentů jsou signály označeny zelenou barvou, jiné červenou a jiné šedou.  Ty které jsou označeny šedě jsou signály, které nejsou dokončené.  Ty které jsou zelené jsou dokončené býčí signály, tedy by se mělo spekulovat na nárůst ceny.  Ty, které jsou červené jsou pak signály pro pokles ceny instrumentu.
 

Okna Pattern Details a Autochartist Risk Calculator   


Okna Pattern Details a Autochartist Risk Calculator nám poskytují další doplňující informace.  Nejprve se podíváme na okno Pattern Details.    
 
Obrázek č. 7:  Okna Pattern Details a Autochartist Risk Calculator 

V okně Pattern Details (obrázek č. 7) vidíme uveden název patternu.  V našem případě to je Rising Wedge, čili stoupající klín.  Dále zde máme informaci o počtu svíček, které tvoří formaci (Length) a informaci o očekávaném směru ceny (Direction).  Červená šipka říká, že by měl být další směr ceny dolů, zelená šipka označuje směr nahoru.   Upozorňujeme, že informace o směru obchodu platí pouze pro dokončené patterny.  

Důležitá je informace o kvalitě signálu.  V našem případě je kvalita vysoká.  Signály s nízkou kvalitou bychom neměli brát do úvahy. Result type nám říká, zda je patten ukončen nebo se teprve vyvíjí.  Podstatná je také informace o pravděpodobnosti, s jakou lze očekávat že cena dosáhne predikované úrovně.  

Okno Autochartist Risk Calculator nám umožňuje stanovit, jak velkou pozici bychom měli otevřít pro námi stanovenou výši rizika pro jeden obchod.  V našem případě jsme si stanovili, že budeme riskovat 2 % ze zůstatku equity (tedy stavu peněz se zohledněním otevřených pozic) a velikost pozice pro toto riziko by měla být 1.72 lotu. 

Hladina stop losu, kterou jsme nastavili v okně Autochartist Risk Calculator, je v grafu označena oranžovou linií.  Tuto linii můžeme posouvat také tak, že na ni v grafu klikneme a přetáhneme ji podle našeho zvážení.  Při zvažování úrovně stop losu bychom měli brát do úvahy volatilitu instrumentu, o které jsme se zmínili již dříve.  Pro tyto účely jsou v grafu zakresleny zelené horizontální linie, které nás informují o výši volatility pro různé časové periody.   
 

Na závěr kapitoly bychom si měli zapamatovat:

  • Kompletní nástroj Market Scanner se skládá ze tří oken: Přehledu signálů, Pattern Details a Autochartist Risk Calculator.  
  • Pattern details ukazují pravděpodobnost úspěchu formace, směr obchodu a kvalitu formace.
  • Autochartist Risk Calculator umožní stanovit velikost pozice ve vztahu k velikosti účtu.
  • V okně Přehled signálů je odkaz na webovou aplikaci, kde najdete podrobné informace o volatilitě instrumentů a kde si můžete nastavit zasílání reportů do vašeho emailu.
Souhlas s používáním cookies: Používáním webových stránek Purple Trading vyjadřujete souhlas k používání cookies v souladu se pravidlem o cookies. Upozornění na rizika: Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Prosíme, přečtěte si kompletní Varování a upozorňování na rizika.