Market Scanner – Fibonacciho úrovně II.

Dnešním dílem navážeme na předchozí část k Fibonacciho úrovním, kde jsme rozebrali první dva patterny, které Market Scanner identifikuje s pomocí Fibonacciho číselné řady a sice pattern ABCD a pattern Three Drives.   

V této kapitole se podíváme na hamornické patterny Gartley a Butterfly.   Oba patterny jsou si velmi podobné a oba mají býčí anebo medvědí tvar.  Market Scanner nám obě formace vykresluje buď dokončené (completed) anebo před dokončením, tzv. emerging.  Ty patterny, které jsou dokončené jsou v Market Scanneru označeny zelenou nebo červenou barvou, patterny, které se vyvíjí jsou označeny šedou barvou.  
 
Než začneme, tak si pro úplnost nejdříve připomene, které události a patterny Market Scanner analyzuje:
 
Tabulka č. 1: Přehled typů událostí v aplikaci Market Scanner
Cenové formace /
Chart patterns
Horizontální úrovně /
Key level
Fibonacciho úrovně Pohyby
Completed Breakout  Completed Velké pohyby 
(Big Movement)
Emerging Approaches Emerging Následné svíčky 
(Consecutive Candlesticks)

Formace Butterfly

Teoretické znázornění formace Butterfly máme na obrázku č. 1. Vidíme, že formace je tvořena body XABCD kdy před bodem A byl dlouhý pohyb.  Bod D u této formace je nad bodem X v případě medvědí (bearish) Butterfly a pod bodem X v případě býčí (bullish) Butterfly. 
 

Obrázek č. 1:  Medvědí a býčí pattern Butterfly


Ideální formace Butterfly má tyto parametry:

 
 • Pohyb AB by měl být 78.6 % pohybu XA a ideálně se od této hladiny odrazit.  Správné umístění bodu B v této formaci je velmi důležitá podmínka.
 • Pohyb BC může být retracement mezi 38.2 % až 88.6 % pohybu AB.
 • Pokud retracement pohybu BC je 38.2 % z pohybu AB pak CD by měla být 161.8 % Fibonacciho projekce pohybu BC.
 • Pokud pohyb BC je 88.6 % pohybu AB, pak CD by měl být 261.8 % Fibonacciho projekce pohybu BC
 • CD by měla být Fibonacciho projekce 127.2 % nebo 161.8 % pohybu XA.


V reálném světě nebudou vždy tyto parametry dodrženy přesně jak jsou uvedeny. Čím více se jim však budou blížit, tím bude pravděpodobnost úspěchu obchodu vyšší.  
 

Možnosti jak formaci Butterfly  obchodovat jsou v podstatě tyto:

 
 1. Extrémně agresivní možnost je ta, že vstoupíme v bodě C a budeme obchod držet do doby než se vytvoří bod D, což by ideálně měl být retracement 78.6 % pohybu XA.  Stop loss by pak mohl být za bodem A.  Po vytvoření bodu D pak otevřeme další pozici a spekulujeme opačným směrem.   
 2. Agresivní způsob je nechat limitní čekající příkaz v místě, kde podle výše uvedených parametrů očekáváme vznik bodu D, což je 127.2 % Fibonacciho projekce z pohybu XA se stop lossem za  hladinou 161.8 % Fibonacciho projekce.  Abychom měli větší jistotu v tom, že by vyvíjející se formace mohla být Butterfly, bylo by vhodné, aby bod B byl na 78.6 % retracementu pohybu XA.  
 3. Konzervativní způsob je vstoupit až poté, kdy se vytvoří bod D.  Zde počkáme na vytvoření potvrzení, které by mohlo být například svíčková formace inside bar anebo pin bar.   Stop loss umístíme za bod X a cílovou cenu kolem hladiny Fibonacciho retracementu 61.8  % z celkového pohybu AD.
Obrázek č. 2:  Vyvíjející se – emerging- formace bullish butterfly s Market scannerem

Na obrázku číslo 2 máme příklad formace bullish butterfly jak ji identifikoval nástroj Market Scanner.  Vidíme, že formace se oproti ideální  teoretické variantě trochu liší v umístění bodu B, který je až pod bodem X.  Formace v této fázi ukazuje, že je cena v klesajícím trendu, protože jsou vytvořena nižší high a nižší low.
 
Přestože v okně Pattern Details v poli Direction je uvedena zelená šipka, která značí, že by se formace měla obchodovat s příkazy na nákup, tedy spekulace long, tak toto platí pouze pro dokončenou formaci, kdy je vytvořen bod D.  V našem případě tomu tak není.  Proto bychom spíše měli spekulovat směrem na pokles i s ohledem na celkový kontext trhu.  Vstup do short obchodu v bode C by tedy byl dobrou volbou.  Výstup z obchodu by pak byl poté, kdy se vytvoří bod D.  

Příklad nám ukazuje tu skutečnost, že v některých případech nelze předpovědi, které Market Scanner učiní, pouze slepě převzít. Je potřeba ty informace vyhodnocovat v kontextu širších souvislostí.  Signály, které Market Scanner vyhodnotil a které neodpovídají kontextu trhu, bychom raději obchodovat neměli.  
 


Formace Gartley

Formace  Gartley má v sobě zahrnutou formaci ABCD, které předchází významný swing, který je označený písmenem X. Skládá se ze čtyř po sobě jdoucích swingů.  Reverzní body formace jsou tvořeny Fibonacciho retracementy anebo  Fibonacciho projekcemi.  

Tato formace je velmi podobná formaci Butterfly.  Obě formace jsou tvořeny dvěma trojúhelníky, které se spojují v bodě B. Rozdíl mezi těmito dvěma formacemi je v tom, kde je umístěn bod D.  U býčí formace Gartley je bod D umístěn nad bodem X.  U medvědí formace Gartley je bod D umístěn pod bodem X.  U formace Butterfly je tomu přesně naopak a bod D je pod  bodem X v případě býčí Butterfly a nad bodem X u medvědí Butterfly.
 
Obrázek č. 3:  Medvědí a býčí formace Gartley
 

Ideální pattern Gartley se vyznačuje těmito parametry:

 
 1. Pohyb AB by měl být retracement 61.8 % pohybu XA (je zakresleno v obrázku)
 2. Pohyb BC by měl být retracement buď 38.2 % nebo 88.6 % pohybu AB
 3. Pokud BC byl retracement 38.2 % AB, pak CD je  projekce 12Z.2 % pohybu BC.
 4. Pokud BC byl retracement 88.6 % pohybu AB, pak CD je projekce 161.8 % pohybu BC
 5. Pohyb CD by měl být retracement 78.6 % pohybu XA.

Tyto parametry v praxi nebudou často přesně dodrženy, ale čím více se k nim budou blížit, tím spolehlivější tato formace bude.
 

Možnosti jak formaci obchodovat jsou v podstatě tyto:

 
 1. Extrémně agresivní je ta, že vstoupíme v bodě C a budeme obchod držet do doby než se vytvoří bod D, což by ideálně měl být retracement 78.6 % pohybu XA.  Stop loss by pak mohl být za bodem A. 
 2. Agresivní způsob je nechat limitní čekající příkaz v místě, kde podle výše uvedených parametrů očekáváme vznik bodu D.  Stop loss takového čekajícího příkazu by byl za bodem X.   V tomto případě by bylo nutné, aby bod B byl na retracementu 61.8 % pohybu XA.  Pokud by byl na retracementu 78.6 %,  mohlo by to indikovat, že by mohlo jíž o vyvíjející se formaci Butterfly a náš čekající příkaz by mohl s velkou pravděpodobností skončit na stop lossu.  
 3. Konzervativní způsob je vstoupit až poté, kdy se vytvoří bod D.  Zde počkáme  na vytvoření potvrzení, které by mohlo být například svíčková formace inside bar anebo pin bar.   Stop loss umístíme za bod X a cílovou cenu kolem bodu C. Další možností pro cílovou cenu je bod A a dále pak Fibonacciho projekce 127.2 %, 161.8 % atd.  

Někteří tradeři tuto formaci používají k pochopení celkového kontextu trhu, kam by se cena mohla vydat a toho pak využívají při krátkodobých spekulacích.  Reálný příklad vyvíjející se (emerging) formace Gartley, kterou Market Scanner identifikoval na měnovém páru EURCAD, máme na dalším obrázku. 
 
Obrázek č. 4:  Formace Gartley na měnovém páru EURCAD s Market Scannerem

Market Scanner nám na měnovém páru EURCAD vyznačil body XABC.  Bod D zatím vytvořen není.  Všimněte si, že I když v Pattern Details je uvedeno, že směr pohybu ceny bude směrem dolů, tedy bychom měli spekulovat na pokles, znovu připomínáme, že tato informace platí pro dokončenou formaci, tedy až pro moment, kdy bude vytvořen bod D.  Modrá čára, která nyní směřuje nahoru z bodu C nám nyní signalizuje, že další pravděpodobný pohyb by mohl být směrem nahoru. 
 


Na závěr kapitoly si připomeňme:

 1. Formace Butterfly a Gartley vychází z Fibonacciho číselné řady a tvoří je body XABCD. 
 2. Obě formace jsou si velmi podobné, liší se pouze podle umístění bodu D.
 3. Obě formace mají býčí a medvědí tvar a umožňují tedy identifikovat obchodní příležitosti pro spekulace long nebo short.  
 4. Market Scanner identifikuje tyto formace dvojím způsobem.  Jednak jako dokončené, kdy je vytvořen bod D a také jako nedokončené, kdy bod D zatím vytvořen není.  
 5. Při rozhodování o obchodování signálů, které identifikuje Market Scanner je vždy vhodné informaci vyhodnotit v rámci širšího kontextu celého trhu.  Signály, které jsou proti kontextu trhu bychom raději neměli obchodovat.  
Souhlas s používáním cookies: Používáním webových stránek Purple Trading vyjadřujete souhlas k používání cookies v souladu se pravidlem o cookies. Upozornění na rizika: Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Prosíme, přečtěte si kompletní Varování a upozorňování na rizika.