Čas na čtení: 13 min

Market Scanner

Schopnost zpozorovat potenciální obchodní příležitosti je jednou z nejcennějších dovedností, kterou se naučíte díky správně vykonané technické analýze. Avšak naučit se této dovednosti může trvat měsíce a někdy i roky.
 
Nebyli bychom to však my, abychom v Purple Trading nenabídli službu, díky které pro vás zanedlouho bude vykonávání technické analýzy stejnou rutinou, jakou je například čtení denního tisku.
 
A proto našim klientům nabízíme zdarma Market Scanner.

 

 

Co Market Scanner umí?

  • Automaticky identifikuje potenciální obchodní příležitosti
  • Pomáhá obchodníkům s posuzováním rizik
  • Dělá z vás zkušenějšího obchodníka


A jak toho docílí?

Analýzou obrovského množství obchodních dat a jejich následným zpracováním v podobě formací na grafech ve vašem MetaTraderu

Analýzou volatility v podobě důležitých statistických informací spojených s obchodovanými instrumenty na základě kterých se obchodník může rozhodnout, jak vhodně nastavit stop-loss a take-profit.

Prostřednictvím výukových materiálů, ty jsme pro vás připravili zde.

Tak proč si vybrat zrovna Market Scanner?

 

Nabízí vše v jednom

 

Ano, zmínili jsme, že na trhu je mnoho nástrojů, které dokáží nahradit Market Scanner, ale to jsme se možná špatně vyjádřili - ono totiž je zapotřebí mnoho nástrojů k tomu, abyste nahradili Market Scanner.
 

Hodnotí rizika

 

Díky funkci Risk Calculator si můžete nastavit množství kapitálu, které jste ochotni riskovat při obchodování. Risk Calculator vám dokonce doporučí, jaké množství obchodů dodržet, abyste nepřekročili rámec nastavených rizik.
 

Přizpůsobí se vám

 

Nechat Market Scanner načíst veškeré dostupné informace do vaší obchodní platformy by nebylo nejmoudřejším řešením. To je také důvod, proč Market Scanner nabízí možnost přizpůsobit vyhledávací kritéria a odfiltrovat nechtěná data podle vašich požadavků.
 

Poskytne vám VIP péči

 

Máte na svém obchodním účtě vždy více než 1 000 EUR? Pokud ano, má pro vás Market Scanner speciální VIP funkci, díky které vám umožní filtrovat si vaše obchodní příležitosti. Jedná se o rolovací seznam, ve kterém si zvolíte minimální pravděpodobnostní hodnotu, takže pokud si přejete, aby se vám zobrazovaly pouze vzorce s vysokou pravděpodobností úspěchu, např. 80 % a více - prostě jen zaklikněte v seznamu možnost 80 % a Market Scanner se pak postará o zbytek. Pozor, tato funkce neplatí pro případy, kdy máte částku 1 000 EUR rozdělenou mezi více obchodních účtů!
 

Šetří váš čas

 

Tím, že Market Scanner analyzuje kvanta obchodních dat a na jejich základě poté automaticky vypočítává obchodní příležitosti a na ty upozorňuje, šetří vám tato aplikace také čas. Nemusíte se tak denně prohrabávat stohy obchodních analýz a věnovat měsíce i roky tomu, abyste získali zkušenosti potřebné k tomu provádět podobné úkony na stejné úrovni jako Market Scanner.
 

Funguje i na demo účtech

 

Chcete vyzkoušet Market Scanner, ale nejste u nás prozatím zaregistrovaní? Market Scanner vám nabízí možnost otestovat si jeho funkce i na demo účtech, jediný rozdíl od normálního účtu bude v opoždění, se kterým se budou zobrazovat jeho funkce - to činí 5 svíček. Zkuste Market Scanner na demo účtu a uznáte, že kvůli tomuto programu se vyplatí u nás zaregistrovat!

Market Scanner, to je přímo arzenál analytických nástrojů

 

Fibonacciho vzorce

 

Fibonacciho posloupnost, kterou lze v podobě tzv. zlatého řezu spatřit v bezpočtu přírodních vzorců od tvaru ulit, přes semena rostlin, až po galaktické spirály, můžete díky Market Scanneru používat i při obchodování. Ten jej totiž využívá při identifikaci pravděpodobných úrovní supportu či rezistence, které vám ve výsledku mohou pomoci s odhadnutím potenciálních obchodních příležitostí.

 

https://lh3.googleusercontent.com/kpbqUr5G7VYLbVd8_c6L5mGeGklmAHY9OcH3EvZFAn547140a5hENejiC9-JQVZWkKuJ6kI8f2qX6UYJkVo9iMZIRUCb3O8ixCuR3UVZECqqHJiuv_9NyV-IeJa4qG7ZbVeUIvM_

Fibonacciho vzorec - ABCD


https://lh5.googleusercontent.com/2CMR1AfXhiffQcMqKgTnyrOGcpxCXvhCskCmYh2QZAU_2P6rNOvfUdqVjUiw10lCuIozo5ibmWFrd7rqQtsPa5r5cAYXk-U6ijGKr3kdKfm7o55yS8jOI9f8TlN29xJpDh6VaRt_

Fibonacciho vzorec - Butterfly

https://lh4.googleusercontent.com/oHAYInqCpsRYblcWPa8Md1VtGm8ASpIa7W_KxTv0r3UJDxajLZFw5c4XGilxYX2Atnn5WeylzXDZCqLSWu1B0AKN-4ZtixeAjedPgtwwtPoqD0kz4WUB59fWj6pfTosNNWBudr6A

Fibonacciho vzorec - Gartley

Grafové formace

Díky využívání této funkce ovládnete tržní psychologii. Tento způsob technické analýzy na bázi tržní psychologie vycházející z linií supportu a rezistence a pohybu cen mezi nimi vykresluje formace v grafu, které vám poté pomáhají identifikovat možné příležitosti k obchodování. A že může jít opravdu o širokou škálu příležitostí, dokazuje fakt, že Market Scanner rozeznává 16 druhů těchto formací.
 

Klíčové úrovně

Dojde-li k situaci, kdy se cenová hladina odmítá přehoupnout přes horizontální hladinu supportu či rezistence, detekuje Market Scanner tzv. styčný bod. Pokud k tomuto dojde 3x za sebou, je ustanovena klíčová úroveň. Ta poukazuje na fakt, že trh ještě není připraven překročit určitou cenovou hladinu. Obchodník si na základě identifikace klíčové úrovně může mimojiné určit stop-loss či take-profit úroveň a lépe tak posoudit rizika obchodování.
 

Analýza volatility

Pokud se chcete poučit z minulosti a podle toho se zařídit do budoucnosti -  zbystřete. S touto funkcí totiž máte možnost zkoumat volatilitu určitých instrumentů v minulosti a dokonce nahlédnout i na jejich možný budoucí vývoj, a to ve formě 24 hodinové predikce. To se vám může hodit při nastavování úrovní pro stop-loss nebo take-profit, ale také například při vyvíjení vlastních obchodních strategií.
 

Indikátory kvality

Jelikož žádná z funkcí, které Market Scanner nabízí, není neomylná, jsou součástí každé z nich tzv. indikátory kvality. Ty mají za úkol na základě několika charakteristik určit celkovou úroveň spolehlivosti dané funkce a zobrazit ji ve srozumitelné formě. Indikátory kvality napomáhají hodnotit celkovou spolehlivost nástrojů na základě určitých charakteristik, přičemž ji zobrazují srozumitelným způsobem.
 

pro trojúhlelníkovou (Triangle) formaci z grafu

Indikátor kvality pro trojúhlelníkovou (Triangle) formaci z grafu

 

Jak Market Scanner nainstalovat?

Stále nemáte účet u Purple Trading?


Váš kapitál je vystaven riziku.
Povinné prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
 

Tímto stvrzujete svůj souhlas s tím, že jakékoliv platformy, obchodní strategie, indikátory, pluginy, signály, automatické obchodní systémy (Expert Advisors), příp. jakékoliv jiné obchodní produkty budete využívat výhradně na základě vlastního uvážení a rizika, a jakékoliv osoby zapojené do vytváření, vývoje a distribuce takových produktů jsou zbaveny jakékoliv odpovědnosti a nepřebírají odpovědnost za možné výsledné ztráty nebo škodu, zejména jakékoliv ztráty nebo zisk vzniklé přímo nebo nepřímo v důsledku využívání takových systémů/produktů/informací.

Tento materiál je Vám poskytován jako všeobecné marketingové oznámení výhradně za informativním účelem a nepředstavuje investiční poradenství. Žádná informace v tomto oznámení nesmí být považována za obsahující investiční poradenství nebo investiční doporučení, příp. pobídku za účelem nákupu nebo prodeje jakéhokoliv finančního nástroje.

Obsah analýzy/průzkumu výše nepředstavuje finanční nebo investiční poradenství. Tato analýza/průzkum byla vytvořena třetí stranou – společností Autochartist limited, IČO: 304691, 5 Andrea Patsalides Street, Office 303, Engomi 2408 Nicosia, Kyperská republika, poskytující automatizované finanční a tržní analýzy. Tato služba podléhá následujícím Zásadám ochrany osobních údajůProhlášení o vyloučení odpovědnosti a Podmínkám poskytování služeb.

Souhlas s používáním cookies: Používáním webových stránek Purple Trading vyjadřujete souhlas k používání cookies v souladu se pravidlem o cookies. Upozornění na rizika: Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Prosíme, přečtěte si kompletní Varování a upozorňování na rizika.