Market Scanner – Cenové formace a horizontální úrovně


Po úspěšné instalaci do vaší platformy vás nyní nejspíše zajímá, co pro vás Market Scanner může udělat a jak toho všeho efektivně využít.  Velkým přínosem Market Scanneru je to, že v podstatě identifikuje hlavní typy tradingových signálů, jako jsou například cenové formace. 
 
Kromě cenových formací Market Scaner identifikuje klíčové úrovně, pohyby a některé harmonické patterny s využitím Fibonacciho úrovní. Klíčové úrovně jsou graficky vymezeny jednou linií a to buď supportem nebo rezistancí.   Pohyby jsou kalkulovány s pomocí statistických výpočtů. 

Pro úplnost a přehlednost si nyní všechny události, které Market Scanner analyzuje, uvedeme v následující tabulce:
Tabulka č. 1: Přehled typů událostí v aplikaci Market Scanner
Cenové formace /
Chart patterns
Horizontální úrovně /
Key levels
Fibonacciho úrovně Pohyby 
Completed Breakout  Completed Velké pohyby 
(Big Movement)
Emerging Approaches Emerging Následné svíčky 
(Consecutive Candlesticks)
Toto rozdělení vychází z typů událostí, které si můžete v Market Scanneru vyfiltrovat.  Pokud si v platformě MetaTrader otevřete graf ve kterém máte nainstalovaný Market Scanner, tak v okně Market Scanneru Přehled signálů jsou v horní části nalevo tři ikony.  Když kliknete na ikonu filtr, tak se vám otevře okno s nabídkou událostí.  

V této nabídce vidíme Chart Patterns (cenové formace),  Fibonacci Patterns (Fibonacciho harmonické formace), Key Levels (horizontální úrovně), Big Movement (velké pohyby) a Consecutive Candles (následné svíčky).  V nabídce si také můžete zaškrtnout časový rámec, ze kterého se budou události analyzovat.  

Pokud rozkliknete okno Pattern Details, tak zde pak uvidíte řádek Result Type u kterého je uvedeno, o jaký typ události se jedná u každého vybraného signálu.  
 
Obrázek č. 1:  Market Scanner – rozdělení obchodních událostí

V této části se budeme dále věnovat pouze cenovým formacím a horizontálním úrovním.  Fibonacciho úrovně a pohyby jsou popsány v dalších článcích.  Více se o nich dočtete zde.
 
Události typu Breakout a Completed pro cenové formace a horizonzální úrovně mají určité společné charakteristiky, takže je zahrneme do jedné skupiny.  Tyto události jsou v okně Přehled signálů označeny červenou nebo zelenou barvou.  Události Emerging a Approaching zahrneme do druhé skupiny a v okně Přehled signálů jsou označeny šedou barvou.  

Nyní se podívejme na  to co jednotlivé skupiny událostí charakterizuje. 
 

Formace typu Breakout a Completed


Události Breakout nebo Completed nám říkají, že cena prorazila buď support nebo rezistenci a tím nás informuje v podstatě o tom, že vzniká nový trend.  Toho může využít trader, který se zaměřuje na obchodování trendů, protože může včas identifikovat změnu směru trendu. 

Na obrázku číslo 2 máme příklad události typu breakout na hladině rezistence na měnovém páru NZDJPY.  

V grafu nám Market Scanner hladinu rezistence automaticky zakreslil zelenou linií.  Pokud použijeme funkci Autochartist Risk Calculator, tak se v grafu objeví oranžová linie, která označuje úroveň pro stop loss.  Tuto hladinu Market Scanner sám vypočítá.  Vy si ji samozřejmě můžete upravit podle potřeby a to buď přepsáním hodnoty stop loss v okně Autochartist Risk Calculator nebo kliknutím na oranžovou linii v grafu a pak ji posunete.  

V okně pattern details vidíme, že se jedná o typ Breakout.  
 
Obrázek č. 2:  Breakout na měnovém páru NZDJPY

Na dalším obrázku máme příklad události typu Completed na měnovém páru CADCHF.  
Obrázek č. 3:  Událost Completed na měnovém páru CADCHF

V tomto případě Market Scanner identifikoval rostoucí klín (Rising Wedge), který je vymezen dvěma liniemi.  Zelená horní linie tvoří rezistanci a spodní support.  Došlo k prolomení spodní linie a očekává se pokles ceny směrem dolů.  

V obou uvedených případech si můžete všimnout toho, že Market Scanner do grafu zakreslil šedý obdélník.  Tento obdélník označuje oblast, kam by se cena mohla dostat.  Market Scanner nám toto zakreslí vždy pro události typu Completed nebo Breakout.  Z výše uvedených příkladů vyplývá, že obchod na měnovém páru CADCHF má větší potenciál zisku než rizika a proto by jej trader pravděpodobně preferoval.  

Breakout a Completed události se mohou obchodovat tržními příkazy, kdy do trhu vstoupíte za aktuální tržní cenu.  Pro analýzu obchodní situace můžete graf doplnit nějakým indikátorem, například klouzavými průměry.   


V následujícím videu vám profesionální trader Jaroslav Tupý ukáže, jak Autochartist vykresluje formaci klesající klín a jak postupovat při jeho obchodování.
 


Formace typu Emerging a Approaches

Tyto formace nám naznačují, že cena se pohybuje v rámci nějakého očekávaného rámce a osciluje mezi supportem a rezistancí nějaké formace, tudíž nedošlo k breakoutu.  Toho mohou využít swingoví tradeři, kteří budou nakupovat na úrovni supportu (příkaz buy a spekulace long) a prodávat na úrovni rezistance (příkaz sell a spekulace short).  

Emerging patterns se obchodují několika způsoby a to buď s použitím tržních příkazů za aktuální tržní cenu anebo limitních příkazů, kdy na hladinu supportu trader umístí čekající limitní příkaz na nákup a na hladinu rezistence pak čekající limitní příkaz pro prodej.  Protože na trhu není nikdy nic jisté, tak pro případ, že by nastal breakout, je také možno umístit příkaz typu sell stop a to pod hladinu supportu a příkaz buy stop nad hladinu rezistence.  

Na obrázku číslo 4 máme příklad události Emerging, kdy se vytvořila formace rostoucího klínu (rising wedge) a cena se pohybovala mezi hladinami supportu a rezistence.  Market Scanner nám v okně Pattern details indikuje, že cena by mohla klesat (řádek Direction ukazuje červenou šipku směřující dolů).  Tato informace ovšem platí pouze pro dokončené formace.  V případě, že obchodujeme události Emerging nebo Approaching,  tak bychom tuto informaci neměli brát do úvahy. 

 Ti z vás, kdo využívají metodu price action by pravděpodobně spekulovali na pokles, protože se vytvořila dlouhá medvědí svíčka a stop loss by zřejmě umístili nad ni (viz oranžová linie). 
 
Obrázek č. 4:  Událost Emerging na cenové formaci Rising Wedge s měnovým párem USDMXN

Na dalším obrázku č. 5 pak je příklad události Approaching, tedy přibližování ceny ke klíčové, horizontální hladině, v tomto případě to je hladina supportu, která je vyznačena modrou linií.  Na této úrovni by pak trader mohl umístit čekající limitní objednávku buy, tedy spekulace na stranu long pro očekávaný nárůst ceny.
 
Obrázek č. 5:  Událost Approaching na hladině supportu s měnovým párem NZDSEK.

Všimněte si, že u událostí Emerging a Approachig nám Market Scanner do grafu nezakresluje šedý obdélník, který by naznačoval zónu, kam by se cena mohla dostat.  
 

Na závěr kapitoly bychom si měli zapamatovat:

  • Market Scanner identifikuje různé signály na základě principů Price action, tedy cenové formace, klíčové úrovně supportů a rezistencí, harmonické patterny s využitím Fibonacciho čísel a pohyby.    
  • Market Scanner zakresluje signály přímo do grafu, kde vymezuje hladiny supportů a rezistencí. 
  • Obchodování Breakoutu a Completed událostí pravděpodobně využijí obchodníci,kteří obchodují trendy.  
  • Obchodování Emerging a Approaching událostí může být volba pro swingové obchodníky. 
Souhlas s používáním cookies: Používáním webových stránek Purple Trading vyjadřujete souhlas k používání cookies v souladu se pravidlem o cookies. Upozornění na rizika: Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Prosíme, přečtěte si kompletní Varování a upozorňování na rizika.