Market Scanner – Formace Wedge

V předchozích částech jsme se seznámili s tím, jak Market Scanner funguje a jaké funkčnosti nabízí.  Dnes se podíváme na to, jak Market Scanner identifikuje cenovou formaci wedge, neboli klín.  
Z pohledu technické analýzy formace klín signalizuje pauzu v existujícím trendu.  Může to přitom být formace reverzní, ale také pokračující a to podle toho, v jakém trendu ji identifikujeme.  Formace klín je vymezena dvěma liniemi, kde jedna z nich je support a druhá rezistence.  


Rozlišujeme dva základní typy této formace:

 
  1. Rostoucí klín, tzv. Rising Wedge, což je medvědí formace. 
  2. Klesající klín, tzv. Falling Wedge, což je býčí formace.

Na obrázku č. 1 máme teoretické příklady jak obě formace vypadají.  
Obrázek č. 1: Rostoucí klín a klesající klín

Vidíme, že se obě trendové linie ke konci trendu sbíhají a poté v bodě A nastal break a pohyb v opačném směru.  

Formaci klín si můžeme buď zakreslit do grafu sami anebo nám může práci usnadní nástroj Market Scanner, který vykresluje formaci buď ve stavu jejího dokončení, tedy v momentě kdy došlo k breakoutu v bodě A anebo ve stavu, kdy se tato formace teprve vyvíjí.  V další části následují praktické ukázky k jednotlivým typům této formace. 
 

Rostoucí klín

V případě rostoucího klínu,  stoupající linie supportu má vyšší sklon než stoupající linie rezistence.  To znamená, že higher lows jednotlivých svíček stoupají rychleji než higher highs.  Cena tedy dosahuje vyšších hodnot  ovšem s nižší dynamikou a pomaleji.  

Pokud se formace utvoří na konci uptrendu, pak je to formace reverzní a je pravděpodobné, že vznikne klesající trend.  Pokud se ovšem tato formace objeví uprostřed klesajícího trendu, pak indikuje jeho pokračování.  

Do obchodu se vstupuje po proražení hladiny supportu.  Stop loss nastavíme nad hladinu rezistence v momentě proražení a cílová cena by mohla být vzdálenost, která odpovídá vzdálenosti v nejširším místě formace klín.  Dále je možno nastavit cílovou cenu k další nejbližší hladině support anebo podle hladin volatility, kterou identifikoval nástroj Market Scanner.  

Na obrázku č. 2 máme příklad této formace s využitím nástroje Market Scanner:
Obrázek č. 2:  Dokončená formace rostoucí klín na měnovém páru NZDSGD

Modrá linie je hladina supportu a zelená linie tvoří rezistenci u identifikované formace rostoucího klínu.  Vidíme, že se jedná o formaci, která je dokončená.  Market Scanner automaticky označí dokončenou formaci wedge v případě, že dojde k očekávanému proražení linie supportu u rostoucího klínu.   V této situaci pak je strategie ta, že se preferují obchody na pokles ceny, tedy spekulace short.  Toto potvrzuje také červená šipka v poli Direction v okně Pattern Details.  

Zelené horizontální linie pro jednotlivé časové intervaly nám udávají volatilitu, kterou je možno v daném období očekávat.  Tyto hladiny by měly být brány do úvahy pro nastavení stop losu.   Zde záleží na tom, zda trader preferuje kratší držení obchodu a zvolí strategii intradenního tradingu nebo je to spíše swingový trader, který bude preferovat širší stop loss, ale také bude cílovat na vyšší profit. 

V okně Autochartist Risk Calculator si trader může zjistit, s jak velkou pozicí by měl vstoupit s ohledem na procento risku.  V našem případě, pokud by trader riskoval 1 % účtu, pak by jeho pozice měla mít velikost 0.26 lotu.   

Na obrázku č. 3 máme jiný příklad rostoucí formace, která podle Market Scanneru není zatím dokončená, čili nedošlo k breakoutu.  Nedokončené formace se dají obchodovat tak, že linie supportů a rezistencí, které ohraničují formaci, se dají použít ke swingovým obchodům tedy na hladině supportu by bylo možno spekulovat na nárůst ceny a na hladině rezistence naopak na její pokles.  Toto pak je možné opakovat až do doby, než dojde k proražení jedné z linií.
Obrázek č. 3:  Nedokončená formace rostoucí klín

V případě nedokončených formací je potřeba si uvědomit, že informace o směru dalšího pohybu v poli Direction v okně Pattern Details není pro nedokončené formace relevantní.  Tato informace je platná pouze pro dokončené formace. 


Klesající klín

V tomto případě klesající linie rezistence má prudší sklon než klesající linie supportu.  To znamená, že lower highs ceny daného instrumentu klesají rychleji než  lower lows.  Cena tedy dosahuje nižších hodnot pomaleji v porovnání s tempem vzniku nižších  vrcholů, tzv. lower highs. 

Pokud se formace utvoří v klesajícím downtrendu, pak signalizuje obrat trhu a může nastat uptrend. Pokud se ovšem tato formace vytvoří v rostoucím uptrendu, tak signalizuje pokračování tohoto trendu. 

Formace může být dokončená nebo nedokončená.  Do obchodu u dokončené formace klesající klín  se vstupuje po proražení hladiny resistance této formace a spekuluje se směrem na nárůst ceny instrumentu.  Konzervativní tradeři budou chtít vidět nějaké potvrzení, například návrat k linii rezistence a pak odraz.   

Profit target by mohl být stanoven podle vzdálenosti v nejširším místě formace a stop loss pod hladinou supportu v momentě, kdy došlo k proražení.    Další možnost pro stanovení profit targetu je cíl u nejbližší hladiny rezistence.  

Na obrázku č. 4 máme příklad dokončené formace klesajícího klínu v downtrendu.  
 
Obrázek č. 4:  Klesající klín v downtrendu

Spojením bodu A a B vznikla horní linie rezistence.  Vidíme jak cena tuto linii respektovala až do bodu E, kde došlo k proražení a cena pak směřovala směrem nahoru.  Body C a D vymezují spodní linii supportu.  Vidíme, jak se obě linie k sobě přibližují směrem ke konci formace.  

Na obrázku č. 5 je příklad nedokončené formace klesající klín.  Vidíme, že cena osciluje mezi klesající hladinou rezistence a supportu.  Nedokončená formace se dá obchodovat tak, že u hladin rezistance a supportu se spekuluje na odraz, tedy u supportu očekáváme pohyb směrem nahoru a u rezistence naopak směrem dolů.  
Obrázek č. 5:  Nedokončená formace klesající klín na měnovém páru EURRUB

V našem případě by bylo možné nyní spekulovat na pokles ceny a cílová cena by byla nejbližší hranice supportu.  Stop loss si můžeme stanovit podle očekávaných úrovní volatility, které vidíme na zelených horizontálních linií, které Market Scanner stanoví automaticky.   Autochartist Risk Calculator nám pro stanovenou hladinu stop losu a požadovanou hranici rizika ve výši 1 % z účtu spočítal, že do pozice je možné vstoupit s objemem 0.24 lotu. 
 


Na závěr této kapitoly si můžeme zapamatovat:

  1. Cenový pattern klín je vymezen linií supportu a rezistence, které se sbíhají k sobě. 
  2. Formace klín je reverzní anebo pokračující podle toho v jakém trendu se nachází.
  3. Existuje rostoucí klín a klesající klín.  Oba typy formace mohou být dokončené nebo vyvíjející se.
  4. Dokončení formace je potvrzeno proražením linie rezistence u klesajícího klínu anebo proražení hladiny supportu u rostoucího klínu.  
  5. Dokončený rostoucí klín je signálem na další pokles ceny. Dokončený klesající klín naopak signalizuje další růst ceny.  
  6. Market Scanner umí tuto formaci identifikovat automaticky a zároveň kalkuluje úrovně volatility pro různé časové intervaly, které mohou být využity pro stanovení stop losu.
Souhlas s používáním cookies: Používáním webových stránek Purple Trading vyjadřujete souhlas k používání cookies v souladu se pravidlem o cookies. Upozornění na rizika: Obchodování na devizovém trhu s marží obnáší velkou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Prosíme, přečtěte si kompletní Varování a upozorňování na rizika.